KBB Göteborg

Kvinnor Bygger Broar, (KBB) ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. KBB ska också möjliggöra för kvinnor att bevaka och känna till sina rättigheter och driva sina krav och känna till det samhälle och dess kultur man lever i. 

 

Copyright © All Rights Reserved