KBB TEAM

Vi avser att särskilt uppmärksamma situationen för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund och stödja dem i arbetet med att integreras i det svenska samhället. Många kvinnor, i synnerhet med utländsk bakgrund har blivit isolerade och känner sig inte delaktiga i samhället. Vissa är ensamstående med barn, andra är nyanlända utan språkkunskaper eller socialt nätverk och en tredje grupp kan vara brottsoffer. Vår vision är ett samhälle där de kan känna sig inkluderade och trygga och där segregation och utanförskap inte längre behöver vara ett problem. 

                         Fereshta Ziai

Ordförande i Kvinnor bygger broar. Fereshta har under lång tid varit engagerad i kvinnofrågor. Hon har dedikerat stor del av sitt vuxna liv åt att utbilda sig och vara en länk mellan Sverige och människor med annan etnisk bakgrund. Fereshta är Statsvetare och sitter bl.a som ledamot i Göteborgs FN komittés styrelse. 

Parwana Rezaie, ungdoms och aktivitetsansvarig på KBB sedan starten 2017. Driven och målfokuserad, kom som ensamkommande till Sverige 2013 och har sedan dess hunnit etablera sig i Sverige, hon har exempelvis använts flitigt som tolk sedan flyktingvågen 2015. 

 

 

 

                Narges Amini

Bosatt i Sverige sedan 2006. Är 23 år och

studerar till sjuksköterska samtidigt som

hon jobbar på Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset. På KBB ansvarar Narges sedan starten för det svåra ansvaret att undervisa deltagarna i de grundläggande kunskaperna om kropp och hälsa. 

                     Samad Kasrayan

Organisatör och kommunikationsansvarig i Kvinnor bygger broar. Samad är utbildad formgivare och ansvarar för organisationens varumärkesprofilering, trycksaker och grafiska profil.

Copyright © All Rights Reserved