Aktiviteter

Vi erbjuder aktiviteter på olika nivåer med syfte att stärka kvinnors roll i samhället,

nå jämställdhet och ge kvinnor tillgång till den demokratiska spelplanen genom dessa aktiviteter. Aktiviteter ledda av projektledare med kompetens inom respektive områden som syftar till att bryta isoleringen och bygga sociala nätverk och/eller att utbilda.

                                                                 Ett urval av våra aktiviteter

 

* Mentorskap

   Som i ett led i att stärka kvinnor erbjuder vi kvinnorna att anta utmaningen om att bli mentorer åt andra deltagare. 

 

* Datorundervisning

   Vi anpassar nivån utifrån kunskap samtidigt som vi har som mål att stärka kvinnornas självständighet.

 

* Språkstöd 

   Undervisning av erfarna lärare där vi anpassar nivån utifrån kunskap.

 

* Samhällsinformation

   Alla medborgare bör känna till den mest grundläggande informationen om det samhälle de bor i och                         dess uppbyggnad.

 

* Hälsoinformation

   Information om hälsa, träning, sömn och kost.

 

* Myndighetskontakt

   Hjälp med ansökningar och kontakt med myndigheter mm.

 

* Workshops

   Via workshops kan vi tillgodogöra oss mycket kunskap och får möjligheten att diskutera känsliga och                        tabubelagda ämnen.

 

* Utställningar och manifestationer 

 

** För att ständigt vara steget före kommer vi att utvärdera de olika moment vi erbjuder inom KBB med jämna             mellanrum.

  

 

Copyright © All Rights Reserved