Om Kbb

KVINNOR BYGGER BROAR

 

KBB är en politiskt obunden ideell förening som har till syfte att värna om demokrati och mångfald med allas lika värde som utgångspunkt.

Vi värnar alla människors lika rätt till egenmakt och möjlighet att delta i samhällslivet oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, klass eller religion.

 

Vår målgrupp sträcker sig över alla folkgrupper oberoende av etnicitet dock vill vi främst stärka kvinnor och unga tjejer från utsatta folkgrupper eller minoriteter och sprida vårt arbete på ett nationellt plan.

Copyright © All Rights Reserved